ห้องแลปตรวจดิน-ตรวจปุ๋ย

Description

"ห้องแลปตรวจดิน-ตรวจปุ๋ย"

เราบริการตรวจปุ๋ยและดินให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยมาตรฐาน ISO17025
เราวิเคราะห์ปุ๋ยทุกล็อทการผลิตทุก 15 ตัน (1 รถสิบล้อ) เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพและบริการที่สุดยอดกับเจ้าของแบรนด์และลูกค้าทุกท่าน