สารปรับสภาพน้้ำ สีฟ้า

Description

สารปรับสภาพน้ำ สีฟ้า
เกิดจากลูกค้าต้องการสารปรับสภาพน้ำที่ใช้น้ำจุลินทรีย์ของลูกค้าเอง(เป็นลิขสิทธิ์ทางการค้าของลูกค้า) มาฉีดปั้นกับสารปรับปรุงดินสูตรของทางโรงงาน จึงเกิดสารปรับสภาพน้ำสูตรนี้ขึ้นมา
คุณสมบัติ :
- ช่วยปรับสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำให้สมดุลย์
- ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายในบ่อ
- ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ำ
- ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี

คุณประโยชน์ :
- ช่วยให้น้ำใส ไม่เน่าเสีย
- ช่วยลดกากตะกอนของเสียก้นบ่อ
- ช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
- ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสภาพแวดล้อม