ปุ๋ยอินทรีย์เคลือบหลายชั้น

Description

"ยูเรีย ชนิดปลดปล่อยสม่ำเสมอ" (Urea Stable Release)
เพราะ ไนโตรเจน (N) จะระเหิดได้ในอากาศเมือมีความชื้น
และละลายได้ง่ายเมื่อโดนน้ำ เราจึงคิดค้น "นวัตกรรมใหม่" ล่าสุดในโลก คือ
"เทคโนโลยีการเคลือบเม็ดยูเรีย" ด้วยแร่บางชนิด
- เพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนโดยไม่จำเป็นจากความชื้นและอากาศ ทำให้พืชได้รับธาตุอาหาร (N) ได้สม่ำเสมอ และยาวนานขึ้น
- อีกข้อดีของแร่ที่เคลือบยูเรีย คือ เป็นสารปรับปรุงดินเมื่อย่อยสลายแล้ว ยังมีผลปรับสภาพดิน และช่วยให้พืชกินปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

- ตามการทดลอง เมื่อแร่ที่เคลือบไว้ถูกความชื้นถึงระดับนึง ยูเรียภายในจึงจะกระเทาะออกมา
- ในการใช้จริง ยูเรียจะค่อย ๆ ซึมผ่านสารเคลือบสีส้มออกมา หากมีความชื้นมากพอ ทำให้พืชได้รับไนโตรเจนที่สม่ำเสมอเต็มที่ ผลผลิตเพิ่มพูน คุ้มเงินค่าปุ๋ยที่เกษตรกรลงไป