ปุ๋ยอินทรีย์สีลูกกวาด

Description

"สารปรับปรุงดิน สีลูกกวาด" คุณภาพสูง ราคาถูก

คุณสมบัติ
1. เน้นเอกลักษณ์ สีสันสดใส ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ชัดเจน
2. การละลายที่รวดเร็ว
3. ปรับสภาพดิน เปรี้ยว เค็ม กรด ด่าง ให้คืนสภาพในทันทีที่ใช้
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีที่ใช้ร่วมกันทันที
5. ช่วยให้พืชกินอาหารได้ดีขึ้นทันที
6. เพิ่มธาตุอาหารบางชนิดให้กับดิน

เหมาะกับ : พื้นที่ที่ีใช้ปุ๋ยเคมีมานาน ผลิตลดต่ำลงทั้งที่ใช้ปุ๋ยเท่าเดิม