ปุ๋ยน้ำ เม็ดฟู่ อะมิโน

Description

ปุ๋ยน้ำ "เม็ดฟู่อะมิโน" ละลายน้ำ ชนิดเข้มข้น

ส่วนประกอบสำคัญ :
กรดอะมิโนเข้มข้น ระดับนาโน (สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%)

คุณสมบัติ :
1. กรดอะมิโน ช่วยสนับสนุนเรื่องการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิด
2. กรดอะมิโน ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆ ช่วยในการขยายส่วนต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผลผลิตต่าง ๆ ให้เป็นได้อย่างปกติ
3. กรดอะมิโน ช่วยให้พืชสร้างฮอร์โมนได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ และช่วยให้การทำงานของฮอร์โมนเป็นได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ส่งผลให้การซ่อมแซมและการตอบสนองต่อโรค แมลง หรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. กรดอะมิโน จำเป็นต่อพืชในการผลิตเอ็นไซม์ที่จำเป็นให้ครบถ้วน ส่งผลให้พืชดูดซึมธาตุอาหารในดินได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น
5. ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เป็นลิขสิทธิ์ของเรา เมื่อ "เม็ดฟู่อะมิโน" ละลายน้ำ จะก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าลบ ส่งผลให้เวลาที่สัมผัสใบพืชซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกทำให้ธาตุอาหารถูกดูดเข้าไปในเซลล์ หรือทางปากใบได้ทันที (เหมือนแม่แหล็กขั้วลบดูดกับขั้วบวก) ไม่ต้องรอการออสโมซิส(การแทรกซึม) แบบปกติ เกษตรจึงไม่ต้องใช้สารจับใบเหมือนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในท้องตลาดทั่วไป
6. สารสกัดบางชนิดที่ใช้ในการขึ้นเม็ดมีกลิ่นฉุนที่ศัตรูพืชในธรรมชาติไม่ชอบ จึงช่วยป้องกันแมลงได้ทางอ้อม
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมี ปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลงใด ๆ ได้ทุกชนิด โดยใส่ "เม็ดฟู่อะมิโน" เป็น "ตัวสุดท้าย" หลังจากผสมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในน้ำเรียบร้อยแล้ว
8. สกัดจากธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
9. พกพาง่าย สะดวก

อัตราส่วนการใช้ :
1 เม็ด ละลายน้ำได้ 100 ลิตร
ฉีดใบ หรือลำต้น พอเป็นละออง ทุก 15 - 30 วัน

วิธีใช้ :
ฉีดพ่นตอนเช้า หรือเย็น เมื่อเวลาแดดร่ม
*** ใส่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้าย หากใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ เช่น ปุ๋ยน้ำ ยาฆ่าแมลง ยาเชื้อรา ยาฆ่าหญ้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

ขนาดบรรจุ 10 กรัม

"เม็ดฟู่อะมิโน" ละลายน้ำ ชนิดเข้มข้น
https://www.youtube.com/watch?v=X_vTm_91sbQ