สินค้า-บริการ

สารปรับสภาพน้้ำ สีฟ้า

สารปรับสภาพน้ำ สีฟ้า

  

ห้องแลปตรวจดิน-ตรวจปุ๋ย

"ห้องแลปตรวจดิน-ตรวจปุ๋ย"

 

ขึ้นทะเบียนปุ๋ยแบบเร่งรัด

เรามีบริการจดทะเบียนปุ๋ยให้ถูกต้องตามกฎหมาย และรวดเร็ว

  

จดโลโก้แบบเร่งรัด

กระบวนการทำปุ๋ยในแบรนด์ของคุณเอง โดยคุณเป็นเจ้าของตราสินค้าตามกฎหมาย 100% (ทางโรงงานมีผู้เชี่ยวช

  

ปุ๋ยอินทรีย์สีลูกกวาด

"สารปรับปรุงดิน สีลูกกวาด" คุณภาพสูง ราคาถูก

 

ปุ๋ยอินทรีย์เคลือบหลายชั้น

"ยูเรีย ชนิดปลดปล่อยสม่ำเสมอ" (Urea Stable Release)

  

ปุ๋ยอัญมณี

"ปุ๋ยอัญมณี"

  

ปุ๋ยน้ำ เม็ดฟู่ อะมิโน

ปุ๋ยน้ำ "เม็ดฟู่อะมิโน" ละลายน้ำ ชนิดเข้มข้น

นาโน อะมิโน

ปุ๋ยน้ำ "กรดอะมิโน" เข้มขัน

     

ปรึกษาการใช้ และ การผลิตปุ๋ย

เรายินดีให้คำปรึกษา การปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยาง ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผัก