ท่านคือผู้ประมูลราคา

- ผลิตปุ๋ยได้มาตราฐาน เร็ว พร้อมส่งมอบตรงเวลา
- เร็ว ผลิตได้ 2,000 ตัน / วัน
- ไม่มีแบรนด์ ไม่ใช่ปัญหา เรามีให้พร้อมสำหรับการประมูล